Vanliga frågor och svar om LEI-koder

LEI-kod är ett globalt ID-nummer för företag. LEI står för Legal Entity Identifier och har blivit ett allt vanligare krav hos svenska banker samt institut. Varje LEI-kod är unik och består av en 20-tecken lång alfanumerisk kod som ger information om juridiska enheters struktur samt ägande. Syftet med LEI är att ge öppenhet i den globala finansmarknaden genom att säkerställa att varje juridisk enhet kan identifieras.

LEI kod struktur | LEI nummer struktur

LEI kallas som bekant vardagligt för LEI-kod men är egentligen en förkortning av “Legal Entity Identifier” vilket kan översättas till identifikationsnummer för juridisk enhet på svenska.

LEI är ett globalt standardiserat identifikationsnummer för juridiska enheter som används för att kunna identifiera och spåra dem i olika finansiella- och rapporteringssammanhang.

Varje LEI-kod är unik och tillhör endast en juridisk enhet. Den 20-tecken långa kod som utgör en LEI kan likställas med organisationsnummer fast på en global skala. LEI är etablerat för att ta ostrukturerade registerdata från de olika affärsregisterna världen över och översätta dem till en gemensam global standard. Det innebär att en LEI-kod för ett företag i Sverige har samma format som en LEI-kod för ett företag i Indien.

Syftet med LEI är att skapa transparens på den globala finansiella marknaden. Genom att använda en LEI-kod kan organisationer lättare identifieras globalt. Det ger också en tydligare insikt i vilka motparter som finns i finansiella transaktioner vilket minskar risken för bedrägeri och felidentifiering.

Det globala LEI-systemet (GLEIS) skapades som ett direkt svar på 2008 års finanskris för att bidra till att förhindra en liknande kris i framtiden. Systemet implementerades efter rekommendationer från G20 och Financial Stability Board (FSB) och är nu aktivt i över 40 länder världen över.

Det finns snart 2.5 miljoner LEI utfärdade över hela världen.

En Legal Entity Identifier (LEI) är nödvändig för nästan alla juridiska enheter som är involverade i finansiella transaktioner. Det gäller särskilt de som är aktiva på börsen eller handlar med värdepapper. LEI behövs för att kunna identifiera dessa enheter på den globala finansmarknaden och av andra regulatoriska skäl.

Företag som handlar med derivat, värdepapper och andra finansiella instrument behöver även de sin egen LEI. Försäkringsbolag, banker, investeringsfonder, pensionsfonder, myndigheter och stiftelser behöver även de vanligtvis en LEI.

Kort och gott: Har du ett företag och är intresserad av aktiehandel kommer du behöva registrera LEI-kod.

Individer behöver inte LEI-kod för sin personliga finansiella verksamhet. Dessutom kan företag som inte deltar i finansiella transaktioner eller som endast bedriver verksamhet inom en lokal marknad också vara undantagna från krav på LEI-kod.

Om du är osäker på om din juridiska enhet behöver LEI-kod eller inte rekommenderar NordLEI dig att kontakta din bank eller finansiella institution.

En LEI-kod är giltig i ett år efter första registreringen. Om du har valt att registrera för flera år förnyas din LEI-kod automatiskt varje år. Om du inte förnyar din LEI kommer den att bli inaktiv eller utgången vilket kan orsaka komplikationer vid finansiella transaktioner.

För att skaffa en LEI-kod ansöker du enkelt via oss. Vi är den enda ackrediterade svenska utfärdaren. Den informationen vi behöver är:

 • Företagsnamn eller organisationsnummer
 • Namn och e-post för kontoinnehavaren
 • Firmatecknare

Din LEI skickas till din e-post när köpet är genomfört och vi har validerat dina uppgifter.

Du registrerar snabbt och enkelt en LEI-kod hos NordLEI. Klicka här eller på “registrera” ovan.

 1. Du fyller i din ansökan och vi hämtar automatiskt företagsinformation från Bolagsverket m fl. Vi är en ackrediterad utgivare av LEI, inte enbart en registreringsagent. Det innebär att vi själva utfärdar LEI under översyn av GLEIF.
 2. Du väljer din önskade registreringsperiod. Vi erbjuder 1, 3 eller 5 års LEI-registrering med automatisk uppdatering årligen. Din LEI-kod kommer alltid att vara aktuell under denna period.
 3. Du betalar antingen med kort (Visa, MasterCard) eller mot faktura.
 4. Efter att vi validerat dina uppgifter levererar vi din LEI-kod. Det sker vanligtvis cirka en timme efter mottagen betalning.

LEI måste förnyas årligen för att vara giltig. Om du registrerar LEI-kod för flera år hos oss sköter vi processen automatiskt och du får dessutom ett lägre pris. Det finns ingen risk att din LEI förfaller under registreringsperioden.

Om du vill överföra din LEI till oss så klickar du på ”överför” i huvudmenyn.

Du fyller i din befintliga LEI eller ditt företagsnamn, fyller i firmatecknare och trycker på skicka.

Överföringen av LEI till oss är kostnadsfri.

Du kan alltid kontakta oss på support@nordlei.org om du vill ha hjälp med din ansökan eller överföring.

Du får din LEI-kod så fort vi validerat dina uppgifter. Majoriteten av LEI utfärdar vi 1 timme efter mottagen betalning.

Vi arbetar kontinuerligt för att bli snabbare med målsättningen att vara den främsta utfärdaren av LEI.

Produkt Pris per år Totalt pris
LEI-registrering, 1 år 999 SEK/år 999 SEK
LEI-registrering, 3 år 735 SEK/år 2 205 SEK
LEI-registrering, 5 år 679 SEK/år 3 395 SEK
LEI-förnyelse, 1 år 799 SEK/år 799 SEK
LEI-förnyelse, 3 år 665 SEK/år 1 995 SEK
LEI-förnyelse, 5 år 639 SEK/år 3 195 SEK

Sedan den 1 juli 2023 är LEI-kod obligatoriskt för företag med kapitalförsäkringar. Om du inte har en LEI-kod kommer du enbart att kunna sälja av dina befintliga positioner.

Vi utfärdar LEI-kod till samtliga typer av företag och är även ackrediterade för att utfärda LEI-kod åt fonder. Våra LEI används av kunder hos Avanza, Nordnet, Swedbank, SEB, Handelsbanken, Skandia, Nordea m.fl.

Läs mer

NordLEI är baserat i Sverige och har registrerat snart 170 000 LEI sedan år 2014. Det gör oss till den ledande aktören inom LEI i Skandinavien.

 • Med säkra processer och dataservrar i Sverige erbjuder NordLEI säker datalagring samt tryggt utfärdande av LEI i enlighet med GDPR.
 • Vi är den första GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) ackrediterade LOU (Local Operating Unit) i Skandinavien från och med 22 september 2021.
 • Vi assisterar 10 jurisdiktioner som LOU: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Luxemburg och Färöarna. NordLEI agerar också som en officiell registreringsagent för London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange), för att erbjuda LEI-tjänster för jurisdiktioner i resten av världen.
 • NordLEI är ackrediterat för att utfärda LEI åt fonder i enlighet med ROC Policy on Fund Relationships. Se ytterligare information här.
 • Certifierade i informationssäkerhet enligt ISO 27001.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en icke-vinstdrivande organisation som etablerades av Financial Stability Board (FSB) för att stödja implementeringen och användningen av Legal Entity Identifier (LEI). GLEIF hanterar ett nätverk av partners av organisationer som utfärdar LEI kallade ”Local Operating Units”. Dessa partners validerar informationen i ansökningar mot lokala register och ser till att alla LEI som utfärdas är korrekta och överensstämmer med officiellt registrerad information.

NordLEI är den enda svenska utfärdaren av LEI.

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en icke-vinstdrivande organisation som etablerades av Financial Stability Board (FSB) för att stödja implementeringen och användningen av Legal Entity Identifier (LEI). GLEIF hanterar ett nätverk av partners av organisationer som utfärdar LEI kallade ”Local Operating Units”. Dessa partners validerar informationen i ansökningar mot lokala register och ser till att alla LEI som utfärdas är korrekta och överensstämmer med officiellt registrerad information.

NordLEI är den enda svenska utfärdaren av LEI.

Det är möjligt att registrera en LEI-kod för flera år i taget. Detta kan vara fördelaktigt för organisationer som vill säkerställa kontinuerlig efterlevnad utan att behöva förnya sin LEI-kod varje år. När du registrerar dig för flera år löper du aldrig en risk att din LEI-kod blir inaktiv under denna period.

Ja, du kan registrera en LEI på uppdrag av din kund. Du måste dock se till att du har all nödvändig information och ett godkännande av behöriga firmatecknare för att göra detta.

Om du vill testa vår förenklade registreringsprocess av LEI-kod så kan du använda vår simplifierade sida nordlei.se där du enkelt registrerar LEI på 2 minuter.

Vi accepterar kreditkort (Visa, MasterCard) och betalning med banköverföring.

Om dina företagsuppgifter ändras hos Bolagsverket bör du uppdatera din LEI-kod så snart som möjligt. Det gör du enkelt i vår portal i inloggat läge.

ISO 17442 är den internationella standarden för Legal Entity Identifier (LEI). Den specificerar strukturen och innehållet i din LEI-kod, inklusive de 20 tecken som utgör LEI och de dataelement som krävs för registreringen av LEI.

ISO 27001 är en internationell standard för informationssäkerhet. Den specificerar kraven för att etablera, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ett informationssäkerhetssystem inom en organisation.

En LEI-kod förblir giltig i ett år från utfärdandedatumet. För att säkerställa att din LEI fortsätter vara aktiv måste den förnyas årligen. Om din LEI inte förnyas kommer den att klassificeras som förfallen vilket kan påverka företagets förmåga att genomföra finansiella transaktioner. Om du har valt automatisk förnyelse så kommer vi att förnya din LEI årligen.

En LOU, eller Local Operating Unit som är den engelska termen, är ackrediterad av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) för att utfärda LEI. NordLEI är en av få LOU:er som kan utfärda LEI för svenska företag. Vår uppgift är att begära in all relevant information från våra kunder som krävs för att utfärda en LEI-kod och sedan kontrollera denna.

Efter att ha genomfört dessa kontroller utfärdar vi en LEI-kod i överrensstämmelse med gällande regler och riktlinjer från GLEIF. Dessa riktlinjer är strikta och syftar till att säkerställa att alla LEI är korrekta, pålitliga och lättillgängliga.

Utöver att utfärda LEI tillhandahåller vi också nödvändig information om varje juridisk enhet. Denna information inkluderar enhetens namn, adress och ägarstruktur.

I enkla ordalag kan den offentligt tillgängliga databasen över LEI betraktas som en internationell katalog över företag vars syfte är att öka transparensen på den globala marknaden.

De viktigaste uppgifterna som identifieras med en LEI-kod:

 1. Den juridiska enhetens officiella namn
 2. Den adress där företaget är juridiskt registrerat
 3. Landet företaget är etablerat i
 4. Specifika koder för att identifiera företaget vid den myndighet företaget är registrerat hos
 5. Statusen för samtliga LEI, till exempel om de är aktiv eller inaktiva
 6. Information om företagets moder- och dotterbolag, om sådan information är relevant och tillgänglig

vLEI, eller Verifiable Legal Entity Identifier, är en digital organisationsidentitet utvecklad av GLEIF. Den fungerar som en digital version av en 20-siffrig LEI-kod som verifieras automatiskt vilket eliminerar behovet av mänsklig inblandning. vLEI bygger på tekniken för blockchain och ett koncept som kallas självstyrande identitet (SSI) vilket möjliggör decentraliserad identitetsverifiering.

I praktiken används vLEI för att autentisera och verifiera juridiska enheter över olika branscher. Det minskar risken för bedrägeri och förbättrar transparensen i dessa processer. Dessutom kan vLEI användas för att verifiera identiteten på organisationer som deltar i digitala kontrakt eller andra former av digitala interaktioner.

Exempel på användningsområden för vLEI skulle kunna vara en VD som skriver under årsredovisningen med en vLEI eller leverantörer som skriver under sina fakturor med vLEI:s rollackreditering för att minska risken för bedrägeri.

Läs mer om vLEI

NordLEI har LEI-koden 549300O897ZC5H7CY412.

Läs mer om vår LEI-kod hos GLEIF på länken search.gleif.org/#/record/549300O897ZC5H7CY412/


Läs mer

Pressmeddelande LEI-krav för företag med kapitalförsäkring
Pressmeddelande GLEIF väljer NordLEI
Om oss
Övriga artiklar


Andra frågor och svar kring LEI-kod

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) (www.gleif.org/en/about-lei/questions-and-answers)
The Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee (LEIROC) (www.leiroc.org/faq/index.htm)

Registrering av LEI-kod hos oss tar bara några minuter och vi levererar majoriteten av LEI en timme efter att vi mottagit betalning. Vi använder enbart säkra, svenska servrar och följer strikt GDPR. Med NordLEI som utfärdare av dina LEI är du i trygga händer.