Nord vLEI är den första europeiska GLEIF QVI (Qualified vLEI Issuer)

Nord vLEI är nu en GLEIF Qualified vLEI Issuer. Nord vLEI fokuserar på utfärdandet och hanteringen av vLEI:er och deras tillhörande OOR- och ECR-referenser.

Nord vLEI är nu officiellt den första europeiska Qualified vLEI Issuer (QVI) inom vLEI-systemet av GLEIF. Verifierbar Legal Entity Identifier (vLEI) är en ny form av digital organisationsidentitet som bygger på Global Legal Entity Identifier System (GLEIS). vLEI möjliggör automatisk autentisering och verifiering av juridiska personer globalt inom en rad olika branscher.

vLEI-systemet bygger på metamodellen Trust over IP Governance och utnyttjar specifikationen ACDC (Authentic Chained Data Container), protokollet KERI (Key Event Receipt Infrastructure) för nyckelhantering och CESR (Composable Event Streaming Representation) för säker digital signering.

Genom att använda verifierbara referenser och öppna standarder skapar vLEI en verifierbar länk mellan en organisation och dess representanter. De digitala autentiseringsuppgifterna är inte bara manipuleringsskyddade utan kan också verifieras på ett decentraliserat sätt.

Det finns två typer av organisationsreferenser i vLEI-systemet: Official Organization Role (OOR) baserat på ISO 5009-roller och Engagement Context Role (ECR) som är referenser som definieras av vLEI-innehavaren själv. Dessa uppgifter kan verifieras utan manuell inblandning, vilket möjliggör automatiserade arbetsflöden.

Den verifierbara Legal Entity Identifier (vLEI) har utvecklats av Global Legal Entity Foundation (GLEIF). GLEIF är en internationellt erkänd organisation som fokuserar på implementeringen av det globala identifieringssystemet för juridiska personer, känt som Legal Entity Identifier (LEI).

Nord vLEI är ett dotterbolag till NordLEI som grundades 2024 med fokus på utveckling, förvaltning och implementering av verifierbara Legal Entity Identifiers (vLEI).

Nord vLEI bygger på NordLEI:s expertis och rykte som för närvarande är den ledande LEI-utfärdaren i Norden med mer än 165 000 Legal Entity Identifiers (LEI) utfärdade sedan 2014.

NordLEI erkändes som den bäst presterande LEI-utfärdaren i Mid-Cap-segmentet av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) under 2023 och är världens åttonde största LEI-utfärdare och en GLEIF-ackrediterad Local Operating Unit.

NordLEIs prestationer, inklusive dess erkännande av GLEIF och dess status
som den främsta LEI-emittenten i Skandinavien, utgör en solid grund för Nord vLEI att bygga vidare på.

 

Anders Åström, VD och medgrundare av NordLEI, kommenterar:

“Nord vLEI är stolt över att vara den första europeiska QVI-emittenten. Styrkan i den globala ekonomin ligger i dess transparens och förtroende. vLEI möjliggör funktionella, tillförlitliga och etiska interaktioner i en omfattning som aldrig tidigare varit möjligt. Det minskar risken för bedrägerier och ineffektivitet avsevärt. Som QVI kommer vi att leverera samma kvalitet som vi har blivit kända för med NordLEI.”

 

Rickard Israelsson, medgrundare av NordLEI fortsätter:

“Att uppnå status som Qualified vLEI Issuer bekräftar vår vision att ligga i framkant av den digitala omställningen inom identifiering och autentisering, något vi har strävat efter sedan starten av NordLEI 2014. vLEI gör tillförlitliga och pålitliga digitala transaktioner och interaktioner möjliga och effektiva. Det är en ära att vara den första QVI:n i Europa.”

 

Om Legal Entity Identifiers:

Legal Entity Identifier (LEI) är en kod på 20 tecken som är utformad för att unikt identifiera juridiska personer som deltar i finansiella transaktioner globalt. LEI-systemet syftar till att öka transparensen inom finansiella datasystem och skapades som ett svar på finanskrisen 2007/2008. En LEI-kod är ett krav i många jurisdiktioner världen över för enheter som är involverade i värdepappershandel.

 

Om vLEI

vLEI (Verifiable Legal Entity Identifier) förbättrar den traditionella LEI-koden genom att integrera verifierbara referenser, vilket möjliggör digital och decentraliserad autentisering av organisationsidentiteter för olika aktiviteter. Syftet är att standardisera verifieringen av digitala identiteter globalt och förbättra transparensen och förtroendet för digitala transaktioner. Läs mer om vLEI på vlei.com

 

Om GLEIF:

Global Legal Entity Identifier Foundation är en schweizisk icke vinstdrivande organisation som grundades i juni 2014 för att öka transparensen inom internationell finans. Den övervakar LEI-systemet och auktoriserar lokala operativa enheter att utfärda Legal Entity Identifiers (LEI). Den är också Root of Trust i vLEI-systemet och kvalificerar QVI:er för att utfärda vLEI:er.

 

Om NordLEI:

NordLEI grundades 2014 och är baserat i Stockholm. Företaget utmärker sig som en ledande LEI-leverantör i norra Europa och den första i Skandinavien med GLEIF-ackreditering och den första i Europa att bli en QVI genom sitt dotterbolag Nord vLEI. NordLEI är den ledande LEI-utfärdaren i Danmark, Norge och Sverige. Företaget är också känt för sitt engagemang för tjänstekvalitet och säkerhet, inklusive ISO 27001-certifiering. NordLEI följer GDPR-standarder och verkar under tillsyn av den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), vilket säkerställer rigorös efterlevnad och dataskyddspraxis. Läs mer om NoderLEI.

 

Registrera ny LEI

679 SEK/år *
* LEI-registrering, 5 år