Prissättning

Priset som NordLEI tar för en första LEI-registrering är 1 039 SEK + tillämplig moms. Den årliga förnyelseavgiften (från andra året) är 839 SEK + tillämplig moms. Utöver NordLEI-avgifterna tillkommer en LEI-licensavgift på 100 SEK (11 USD) för varje LEI-ansökan eller årlig förnyelse. Denna licensavgift överförs direkt till Global LEI Foundation (GLEIF). Inhemska betalningar av helt belopp (inklusive registreringsavgiften till GLEIF) accepteras i Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK), Finland och Euro-länder (EUR) med samtliga belopp och betalningsanvisningar tillgängliga för mottagaren av orderbekräftelsen.

De alternativa betalningsbeloppen gäller vid omgående betalning, dvs. inom 30 dagar, men kan efter NordLEIs gottfinnande ändras tidigare vid stora ändringar i växelkursen mot USD.

Initial ansökan om utgivande av LEI-kod (inkluderat 12 månaders giltighetsperiod)

1 039 SEK
+ 100 SEK *
739 DKK
+ 72 DKK *
969 NOK
+ 94 NOK *
90 EUR
+ 10 EUR *
100 USD
+ 11 USD *

* Avgiften till GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är obligatorisk för alla LEI-tjänsteleverantörer

Förlängning av existerande LEI-kods giltighet med ytterligare 12 månader

839 SEK
+ 100 SEK *
599 DKK
+ 72 DKK *
779 NOK
+ 94 NOK *
72 EUR
+ 10 EUR *
80 USD
+ 11 USD *

* Avgiften till GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är obligatorisk för alla LEI-tjänsteleverantörer

De alternativa beloppen kan komma att ändras och uppdaterades senast 2019-02-15