Prissättning

Priset som NordLEI tar för en första LEI-registrering är 1 079 SEK + tillämplig moms. Den årliga förnyelseavgiften (från andra året) är 859 SEK + tillämplig moms. Utöver NordLEI-avgifterna tillkommer en LEI-licensavgift på 110 SEK (11 USD) för varje LEI-ansökan eller årlig förnyelse. Denna licensavgift överförs direkt till Global LEI Foundation (GLEIF). Inhemska betalningar av helt belopp (inklusive registreringsavgiften till GLEIF) accepteras i Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK), Finland och Euro-länder (EUR) med samtliga belopp och betalningsanvisningar tillgängliga för mottagaren av orderbekräftelsen.

De alternativa betalningsbeloppen gäller vid omgående betalning, dvs. inom 30 dagar, men kan efter NordLEIs gottfinnande ändras tidigare vid stora ändringar i växelkursen mot USD.

Initial ansökan om utgivande av LEI-kod (inkluderat 12 månaders giltighetsperiod)

1 079 SEK
+ 110 SEK *
749 DKK
+ 75 DKK *
989 NOK
+ 94 NOK *
90 EUR
+ 10 EUR *
100 USD
+ 11 USD *

* Avgiften till GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är obligatorisk för alla LEI-tjänsteleverantörer

Förlängning av existerande LEI-kods giltighet med ytterligare 12 månader

859 SEK
+ 110 SEK *
599 DKK
+ 75 DKK *
789 NOK
+ 94 NOK *
72 EUR
+ 10 EUR *
80 USD
+ 11 USD *

* Avgiften till GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är obligatorisk för alla LEI-tjänsteleverantörer

De alternativa beloppen kan komma att ändras och uppdaterades senast 2019-05-22