Prissättning

Priset som NordLEI tar för en första LEI-registrering är 1 019 SEK + tillämplig moms. Den årliga förnyelseavgiften (från andra året) är 819 SEK + tillämplig moms. Utöver NordLEI-avgifterna tillkommer en LEI-licensavgift på 155 SEK (17 USD) för varje LEI-ansökan eller årlig förnyelse. Denna licensavgift överförs direkt till Global LEI Foundation (GLEIF). Inhemska betalningar av helt belopp (inklusive registreringsavgiften till GLEIF) accepteras i Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK), Finland och Euro-länder (EUR) med samtliga belopp och betalningsanvisningar tillgängliga för mottagaren av orderbekräftelsen.

De alternativa betalningsbeloppen gäller vid omgående betalning, dvs. inom 30 dagar, men kan efter NordLEIs gottfinnande ändras tidigare vid stora ändringar i växelkursen mot USD.

Initial ansökan om utgivande av LEI-kod (inkluderat 12 månaders giltighetsperiod)

1 019 SEK
+ 155 SEK *
739 DKK
+ 112 DKK *
959 NOK
+ 147 NOK *
90 EUR
+ 15 EUR *
100 USD
+ 17 USD *

* Avgiften till GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är obligatorisk för alla LEI-tjänsteleverantörer

Förlängning av existerande LEI-kods giltighet med ytterligare 12 månader

819 SEK
+ 155 SEK *
589 DKK
+ 112 DKK *
769 NOK
+ 147 NOK *
72 EUR
+ 15 EUR *
80 USD
+ 17 USD *

* Avgiften till GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är obligatorisk för alla LEI-tjänsteleverantörer

De alternativa beloppen kan komma att ändras och uppdaterades senast 2018-12-15