Uppdatera LEI Data

En uppdatering av referensdata för befintlig LEI är kostnadsfri. Det är möjligt att uppdatera en aktiv LEI om legalt namn, adress eller annan referensdata har förändrats. Om LEI har förfallit, vänligen Förnya.