Återbetalningspolicy

NordLEI:s återbetalningspolicy beror på ansökningsstadiet. Återbetalning får endast begäras innan ett LEI utfärdas eller förnyas. Inga återbetalningar kommer att göras efter det att publicering i GLEIS -systemet har gjorts.

Om den juridiska personen drar tillbaka sin ansökan, eller om denne redan har ett LEI, eller om en överföring begärs, är återbetalningspolicyn följande:

(a) Om ett LEI inte har utfärdats, kommer klienten att få en återbetalning och LEI-utfärdandet kommer att avbrytas. Hur återbetalningen utförs beror på den valda betalningsmetoden, eftersom kunden kan välja att betala antingen med kortbetalning eller via banköverföring. Om kunden betalat med kort inom förre än fem (5) dagar, kommer en fullständig återbetalning att göras via Nets och det kommunicerade kvittot kommer krediteras. Om mer än fem (5) dagar har gått eller om betalningen skett via banköverföring är återbetalning via Nets inte möjlig. NordLEI kommer att begära återbetalningsuppgifter från den auktoriserade representanten för den juridiska enheten. NordLEI åtar sig att återbetala beloppet inom 14 dagar och ingen ränta betalas. Kvittot krediteras när återbetalningen har utförts.

(b) Om ett LEI redan har utfärdats kommer klienten inte att få en återbetalning, vilket anges i NordLEI:s allmänna villkor.

(c) Om klienten överför ett förfallet LEI, samlar NordLEI in en betalning för förnyelsen med begäran om överföring. Det är kundens ansvar att tillhandahålla alla dokument som krävs för att överföringen ska lyckas och kunden kommer inte att få en återbetalning.

(d) Om klienten överför sitt LEI-nummer till en annan LOU och NordLEI har fått in en betalning för den kommande förnyelsen görs ingen återbetalning.

Observera att NordLEI inleder LEI-utfärdandeprocessen när full betalning har mottagits. Kvittot är en betald faktura som kan användas för bokföring.