Frågor & Svar

En LEI, Legal Entity Identifier, är en kod som används för unik identifiering av juridiska enheter.

En LEI blir offentlig och identifierar en juridisk enhet (t.ex. aktiebolag, stiftelse, aktieandelsfond) unikt och konsekvent. En LEI är 20 tecken lång, t.ex.: 549300O897ZC5H7CY412

För att se vilka uppgifter som är publicerade i relation till en LEI, vänligen se följande länk för NordLEI:s LEI (Nordic Legal Entity Identifier AB): https://www.gleif.org/lei/549300O897ZC5H7CY412

Alla LEI-koder som är utfärdade kan ses i det globala Legal Entity Identifier System, som är ett offentligt register liknande ett nationellt globalt handelsregister, fast gemensamt för alla jurisdiktioner världen över. Registret bevakas av Global Legal Entity Identifier Foundation, 'GLEIF' och var initialt ett initiativ av G20-länderna efter den finansiella krisen 2008.

Den primära användningen av LEI är för bankernas regelmässiga rapportering av kundernas transaktioner av värdepapper och derivat till finansiella tillsynsmyndigheter. Rapporteringen är en rättslig konsekvens av introduktionen av två huvudsakliga finansiella EU-regleringar, European Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Markets in Financial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR).

För det mesta har kunder till NordLEI uppmuntrats av sin bank att ansöka om en LEI, då detta är en förutsättning för att bankerna ska kunna uppfylla den regelmässiga rapporteringsskyldigheten för alla sådana tillämpliga transaktioner som deras kunder har inkommit med.

För att börja, klicka på huvudmenyvalet 'Ny LEI' och registrera ett användarkonto (eller logga in till ditt befintliga konto om du har registrerat ett tidigare). Du kommer sedan omdirigeras till registreringsformuläret och kan påbörja registreringen av en LEI-ansökan. Registreringsprocessen tar några minuter.

Registreringen är slutförd när du har klickat igenom ansökningsformuläret och den efterföljande check-out-sektionen.

Om du inte har slutfört registreringen och ingen beställning har genererats, vänligen kontrollera om du har artiklar i din kundvagn. Du måste checka ut din beställning helt för att slutföra en ansökan.

Du måste tillhandahålla följande information om din ansökande juridiska enhet:

 • 'Nivå 1' uppgifter, svaret på frågan 'vem är vem': juridiskt namn, juridisk adress, huvudkontors adress, tillämpligt företagsregister, företagsregisternummer och faktureringsinformation.
 • Utöver det kommer du ombes tillhandahålla information som besvarar frågan 'vem äger vem', 'Nivå 2' uppgifter, tillåter identifieringen av de direkta och ultimata föräldrarna till en juridisk enhet. N.B.! Informationen berör endast hur företag är relaterade till varandra och vi samlar inte in information om den ultimata verkliga äganderätten, dvs. verkliga personens äganderätt av en juridisk enhet.

För LOU-kunder tar utfärdandeprocessen normalt 1-12 timmar under kontorstid efter mottagen betalning.

För RA-kunder tar utfärdandeprocessen normalt 2-4 arbetsdagar efter mottagen betalning.

Läs mer om skillnaden på LOU- och RA-kunder under 'Det globala LEI-systemet'.

Tiden för utfärdandet varierar beroende på jurisdiktion samt typ av juridisk person.

Vi kommer att kommunicera utfärdad LEI via e-post. All information relaterad till din LEI kan alltid hittas på ditt konto i NordLEI:s portal och kommer även vara sökbar i den offentliga GLEIF-databasen på www.gleif.org.

Om du för närvarande är en anställd, chef eller ägare av en juridisk enhet för vilken du registrerar, kan du ansöka om en LEI.

Du kan även ansöka om en LEI för en juridisk enhet om du är en 3:e part. Detta kallas för 'Assisterad registrering' och kräver en fullmakt eller godkännande från den juridiska enheten. För mer information, se NordLEI:s tjänster - Assisterad registrering

Vänligen se vår Prissättningssida.

När du har checkat ut, betalat din LEI-ansökan och vi har mottagit din betalning, så inleder vi processen för utfärdandet. Utfärdandeprocessen kan variera i tid beroende på jurisdiktion, samt vilken typ av juridisk person det gäller.

En LEI är en unik identifierare för en juridisk enhet och kan inte användas av en annan juridisk enhet. En juridisk enhet kan dessutom inte ha fler än en LEI.

Den årliga förnyelsen av din LEI kräver ditt aktiva deltagande genom att logga in till NordLEI:s portal och bekräfta att du fortfarande vill behålla LEI:n underhållen. Du ombeds uppdatera och bekräfta information om ditt företag/juridiska enhet om något skulle ha förändrats, t.ex. adressuppdateringar, ändrat företagsnamn, etc.

En LEI anses 'aktiv' (eller 'förnyad') 12 månader från utfärdandet eller 12 månader från den allra senaste årliga förnyelsen. En aktiv LEI är ett regelmässigt krav under EU-direktiven EMIR och MiFID II och är relaterad till den juridiska transaktionsrapporteringen som banker tar sig på uppdrag av sina kunder.

Du förnyar enkelt giltigheten för dina LEI genom att klicka på menyalternativet 'Förnya LEI' i NordLEI-portalen. Detta förutsätter att du har loggat in på NordLEI-portalen, antingen genom att ange dina inloggningsuppgifter på inloggningssidan eller genom att klicka på länken i NordLEIs automatiska e-postmeddelanden som skickas till dig när det är dags för förnyelse. När du har omdirigerats till förnyelsidan uppmanas du att utföra följande:

 • i) Välj om du vill förnya eller stänga din LEI genom att klicka i rullgardinsmenyn i den högra kolumnen i schemat.
 • ii) Klicka på 'Fortsätt' för att granska och justera de visade uppgifterna om juridisk person som visas i formuläret.
 • iii) Klicka och kontrollera om dina LEI ska förnyas.
 • iv) Betala med någon av de tillgängliga betalningsmetoderna.

'Utfärdad' och 'Förfallen' är de två vanligaste statusar som en LEI kan ha. En 'Utfärdad' LEI är aktiv och därmed giltig för transaktionsrapportering. En 'Förfallen' LEI är inte längre aktiv.

En LEI har ett NEXT RENEWAL DATE från vilket datum den inte längre kommer vara aktiv. Om NEXT RENEWAL DATE är i framtiden kommer LEI:n ha status 'Utfärdad' fram tills dess.

En LEI löper ut och blir inaktiv ('Lapsed') om den inte aktivt förnyas årligen. Förnyelsen kan genomföras i NordLEI:s portal när som helst när LEI:ns förfallodatum närmar sig. I de fall då en LEI redan har löpt ut, kan förnyelsen genomföras i NordLEI:s internet-portal när som helst.

Avsikten med LEI-systemet är att identifiera juridiska enheter unikt och konsekvent. För att försäkra oss om uppgifternas kvalitet och att hålla ändringar uppdaterade rekommenderar vi våra kunder att underhålla det årligen.

Utöver detta kräver vissa EU- och internationella regelverk att en LEI är aktiv, t.ex. EMIR (European Market Infrastructure Regulation) för derivata positioner och MiFID II för att kunna öppna ett värdepapperskonto hos en EU-värdepappersfirma eller bank.

Användarkontots innehavare får ett e-postmeddelande från oss när det är dags att förnya giltighetsperioden i ytterligare 12 månader. Om LEI:n inte förnyas kommer vi att informera när den blir inaktiv, dvs. 'löper ut'.

Du måste säkerställa att uppgifterna som sparas i registret fortfarande är korrekta eller på annat sätt rättade. Sådan information inkluderar juridiskt namn, juridisk adress, tillämpligt huvudkontors adress, tillämpligt företagsregister och företagsregisternummer. Dessutom kommer du att bli ombedd att bekräfta information om din juridiska enhets ägarstruktur.

LEI-registreringen kommer att förnyas så nära inpå dess aktuella förfallodatum som möjligt och förlängas med 12 månader.

Tidig förnyelse och betalning påverkar inte (förkortar inte) den aktuella giltighetsperioden. Istället avvaktar NordLEI på förlängningen till nära LEI:ns förfallodatum - oavsett när betalningen tas emot.

NordLEI rekommenderar omedelbar betalning för att undvika ogiltighet av LEI:n någon period.

Då det ofta tar 1-2 vardagar att ta emot och registrera en betalning, tillåter dessa förseningar ibland att påminnelser skickas ut.

Om du har betalat utan det korrekta referensnumret kan vi inte matcha din betalning, vilket kan försena LEI-utfärdandeprocessen rejält.

Om du har förnyat LEI:n men skickat på ett betalningsdatum (med din bank) som är nära slutet på den aktuella underhållsperioden, kommer du få påminnelser tills att betalningen är registrerad.

Registrering av ett användarkonto görs enkelt via följande länk logga in.

Se till så att du registrerar ett användarkonto genom att välja en e-postadress som du använder ofta och ett lösenord som uppfyller NordLEI:s säkerhetskrav, dvs. minst 8 tecken innehållandes minst en stor bokstav och en siffra.

Inom några minuter efter registreringen får du ett verifieringsmeddelande via e-post (kontrollera ditt spam-filter om inte). Genom att klicka på länken i e-postmeddelandet bekräftar du ditt användarkonto och omdirigeras automatiskt till NordLEI:s portal.

Endast en inloggad användare kan ansöka om en LEI, förnya en redan existerande LEI eller överföra en LEI.

Vänligen kontrollera din skräpmapp. Om du inte hittar det, vänligen kontakta support@nordlei.org.

Har du bekräftat ditt konto? Efter registrering av ett användarkonto ska du få ett verifieringsmeddelande via e-post innehållandes en länk. Genom att klicka på länken bekräftar du ditt konto.

Om du inte har fått verifieringsmeddelandet via e-post, kontrollera ditt spam-filter eller kontakta support@nordlei.org

Vänligen besök inloggningssidan.

Registrera ett nytt användarkonto eller logga in till ditt befintliga konto om du redan har ett.

Vänligen besök Glömt lösenordet?.

Du kan senare byta det tillhandahållna lösenordet efter du loggat in genom att klicka på din e-postadress i det övre högra hörnet.

Du kan ändra e-postadressen när du är inloggad genom att klicka på din e-postadress i det övre högra hörnet.

Du kan välja att lägga till en sekundär kontakts e-postadress såväl som en grupps e-postadress till ett användarkonto. Du kan även uppdatera dessa e-postadresser i ett senare skede. Dessa två eller fler kontakter kommer sedan också att få alla automatiserade e-postmeddelanden och påminnelser, samt ha tillgång till användarkontot via utskickade inloggningslänkar.

Din kollega måste registrera sitt eget användarkonto via inloggningssidan. När användarkontot har verifierats kan din kollega begära att överföra LEI genom att välja 'Överför LEI' från menylistan.

Om du försöker registrera ett nytt användarkonto och lösenordet inte accepteras, vänligen se till så att det uppfyller NordLEI:s säkerhetskrav, dvs. minst 8 tecken innehållandes minst en stor bokstav och en siffra.

Om du inte kommer ihåg ditt redan existerande kontos lösenord, kan du beställa ett nytt på sidan glömt lösenord.

Vänligen kontakta support@nordlei.org.

Om din LEI för närvarande är registrerad med en annan tjänsteleverantör kan du enkelt överföra den till NordLEI kostnadsfritt.

En LEI som redan administreras av ett annat NordLEI-användarkonto kan också överföras kostnadsfritt med ett medgivande av den aktuella kontoägaren. Vänligen kontakta support@nordlei.org.

En överföring kan ta upp till 7 bankdagar men går oftast fortare. Den nuvarande LOU, Local Operating Unit måste godkänna överföringen och de kommer att kontakta dig.

En LEI som redan är registrerad i NordLEI:s internet-portal kan överföras till ett annat användarkonto inom 24 timmar.

Alla LEI-koder och motsvarande referensuppgifter är offentlig information hos GLEIF (den officiella globala databasen för LEI-uppgifter).

Vänligen besök www.gleif.org/en/lei/search

Initiera en överföring av en befintlig LEI från dess nuvarande tjänsteleverantör till NordLEI under huvudmenyvalet 'Överför befintlig LEI' eller kontakta oss via support@nordlei.org.

Din befintliga LEI kommer att överföras utan några ändringar i dess struktur eller innehåll.

När LEI:en är överförd till NordLEI, kommer du bli påmind om att förnya din LEI.

Du kan uppdatera informationen kopplad till din LEI i samband med den årliga förnyelseprocessen eller genom att logga in på ditt användarkonto och genomföra en Challenge.

När du uppdaterar LEI-uppgifter mellan de årliga förnyelserna, vänligen informera oss via support@nordlei.org om LEI:n i fråga och förse oss även med någon dokumentation som bevisar ändringen eller en länk till en offentlig uppgiftskälla.

Alla företagsåtgärder som påverkar den juridiska personens status bör rapporteras. Du kan rapportera ändringen genom att logga in på ditt användarkonto och genomföra en Challenge. Om möjligt, vänligen bifoga ett dokument eller en länk till en publik källa som kan bekräfta åtgärden.

Se våra priser på prissättningssidan.

Med kortbetalning eller via banköverföring och internationell betalning med hjälp av betalningsinstruktionerna i din orderbekräftelse.

Kontakta support@nordlei.org om din beställning har avbrutits, men du ändå vill betala för att din ansökan eller förnyelse ska initieras.

Om du har valt att betala via banköverföring tar identifiering och registrering av din betalning vanligtvis 1–2 bankdagar. Om du har betalat idag kommer vi sannolikt att registrera din betalning inom två arbetsdagar.

Statusen 'väntar på betalning' betyder att vi inte har registrerat din betalning än. Om du inte använder rätt referensnummer för orderbekräftelse när du skickar in din betalning, kan vi inte matcha din betalning.

Betalningsinstruktionerna finns i din orderbekräftelse.

NordLEI accepterar lokala betalningar i Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK), Storbritannien (GBP), Finland och andra EU-länder (EUR). Vi accepterar även internationell betalning med SWIFT eller SEPA-betalning i SEK, USD, GBP och EUR.

NordLEI kan inte acceptera kreditrisk för utfärdande eller förnyelse av en LEI. Hela processen omfattar följande steg:

 • 1) Ny LEI-ansökan eller registrering av LEI-förnyelse
 • 2) Orderbekräftelse skickas till kunden med betalningsinstruktioner (e-post)
 • 3) Betalning via nationell överföring eller internationell betalningsorder
 • 4) Kvitto skickat till kunden (via e-post)
 • 5) Valideringsprocessen startar och din LEI utfärdas eller giltigheten förlängs

Orsaken till det här är att NordLEI inleder processen att utfärda eller förnya LEI först när full betalning erhållits.

NordLEI:s orderbekräftelser och kvitton överensstämmer med gällande EU-direktiv och praxis för vad en betalnings- och redovisningsdokumentation bör och måste innehålla.

Ja, när din betalning har mottagits och registrerats av NordLEI skickas ett kvitto för din bokföring via e-post.

De tjänster vi tillhandahåller kommer att debiteras av vårt svenska företag 'Nordic Legal Entity Identifier AB'.

För EU-kunder (utanför Sverige): Om det momsregistreringsnummer du anger är giltigt enligt den så kallade 'omvänd debitering'-principen vid köp av tjänster från ett annat EU-land, kommer moms inte att debiteras. Om ett ogiltigt momsregistreringsnummer anges visar NordLEI:s portal en varning. För att användaren som inte har ett giltigt momsregistreringsnummer ska kunna gå vidare måste momsfältet vara tomt. Därmed debiteras svensk moms på 25 % i orderbekräftelsen för kunder som befinner sig i EU:s momsunion.

För svenska kunder: Svensk moms på 25 % kommer att debiteras och deklareras i alla omständigheter.

För icke-EU-kunder: Ingen moms kommer att debiteras eller undanhållas.

Mer om godkända momsregistreringsnummer kan hittas via följande länk: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vies-vat-information-exchange-system-enquiries_en

Faktureringsuppgifterna samlas bara in en gång per år, i samband med en nyregistrering eller årlig förnyelse. Det finns inget behov av att uppdatera faktureringsuppgifterna under året. Om du ändå vill uppdatera dina faktureringsuppgifter kan du göra det i ditt konto när du är inloggad.

Du kan hitta alla orderbekräftelser och fakturor under huvudmenyvalet 'Dina ordrar' när du loggat in till ditt konto i NordLEI:s portal.

Om du har registrerat en ny ansökan eller förnyelse, men inte checkat ut din beställning i NordLEI:s portal, kommer vi påminna dig via e-post om att göra det. För att slutföra din beställning, klicka helt enkelt på Kundvagn-ikonen i övre högra hörnet och välj 'Gå till kassan'.

Vänligen använd korrekt referens när du skickar din betalning. Referensen kan hittas på orderbekräftelsen.

Kontakta receivables@nordlei.org och tillhandahåll ett kvitto på betalningen såväl som orderbekräftelsenumret.

En LEI, Legal Entity Identifier, är en kod som används för unik identifiering av juridiska enheter. Alla juridiska enheter som fått en LEI utfärdad är därmed representerad i det globala LEI-systemet, vilket är en förvaringsplats liknande ett nationellt globalt handelsregister, fast gemensam för alla jurisdiktioner världen över. Registret bevakas av Global Legal Entity Identifier Foundation, 'GLEIF' och var initialt ett initiativ av G20-länderna. En firma kan bara ha en LEI utfärdad. Nedan kan du se ett exempel på en LEI.

NordLEI:s LEI: 549300O897ZC5H7CY412

Den primära användningen av LEI är för bankernas regelmässiga rapportering av kundernas transaktioner av värdepapper och derivat till finansiella tillsynsmyndigheter. Rapporteringen är en rättslig konsekvens av introduktionen av två huvudsakliga finansiella EU-regleringar, European Market Infrastructure Regulation (EMIR) och Markets in Financial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR). För det mesta har kunder till NordLEI uppmuntrats av sin bank att ansöka om en LEI, då detta är en förutsättning för att bankerna ska kunna uppfylla den regelmässiga rapporteringsskyldigheten för alla sådana tillämpliga transaktioner som deras kunder har inkommit med.

NordLEI är sedan den 22a september 2021 en GLEIF-ackrediterad LOU (Local Operating Unit) som tillhandahåller LEI-relaterade tjänster för följande jurisdiktioner:

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Nederländerna, Storbritannien, Irland och Luxemburg.

Läs mer om att NordLEI har blivit en ackrediterad LOU här.

NordLEI opererar även som en officiell registreringsagent till London Stock Exchange LEI Limited (London Stock Exchange), LEI: 213800WAVVOPS85N2205 för att erbjuda LEI-tjänster för jurisdiktioner i övriga delar av världen.

Ja, så snart en LEI-ansökan är påbörjad är den allmängods. Detta för att förvissa sig om tillgängligheten av relevanta uppgifter mellan LOU:er för att minimera risken för LEI-duplicering.

Det globala LEI-registret var ursprungligen ett initiativ från Financial Stability Board och G20-länderna avsett att bidra till större transparens i de finansiella marknaderna som ett resultat av den finansiella krisen 2008. LEI:n används i stor utsträckning för att identifiera juridiska enheter både i finansiella industri-reglerande syften och som en del av bästa praxis inom industriella och kommersiella tillämpningar.

Uppgifterna valideras huvudsakligen mot nationella företagsverksamheters register. Om uppgifterna inte finns tillgängliga kan sekundära källor användas såväl som dokument som tillhandahålls av den juridiska enheten själv.

En Local Operating Unit (LOU) tillhandahåller direkt registrering, förnyelse och andra tjänster relaterade till LEI. Endast organisationer som är ackrediterade av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) har behörighet att själva utfärda en LEI och operera som LOU. NordLEI är sedan den 22a september 2021 den första organisationen i Skandinavien som ackrediterts som LOU.

Läs mer om LOUs på GLEIFs officiella hemsida här.

En registreringsagent tillhandahåller registrering, förnyelse och andra tjänster relaterade till LEI på uppdrag av en eller flera utfärdande LOUs. En registreringsagent kan alltså välja att samarbeta med en eller flera organisationer som utfärdar LEI (LOUs) för att säkerställa att kundens behov av LEI-tjänster tillgodoses.

Från och med den 3 januari 2018 behöver en juridisk enhet som önskar köpa och sälja (utföra) finansiella instrument i EU en LEI för att bli eller förbli en kund till en EU-bank eller investeringsfirma.

Den juridiska transaktionsrapporteringen som investeringsfirmor och kreditinstitut är förpliktigade att utföra till behöriga myndigheter (regulatorer) i EU-området har utökats mycket. Bland annat har identifieringen av juridiska enheter genom användning av LEI-koder blivit obligatorisk.

För den intresserade läsaren finns mer information om MiFID II tillgänglig via http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II.

Alla enheter (företag, aktieandelsfonder, stiftelser etc.) etablerade i den Europeiska Unionen måste följa EMIR:s regler och praxis när de inlåter sig i derivata transaktioner. Vad gäller LEI, så är rapporteringsskyldigheten den mest relevanta sektionen av EMIR.

EMIR gäller både för listade och OTC-derivat.

Rapporteringsskyldigheten föreskriver att båda parter i ett derivat-avtal ska rapportera sådan verksamhet till ett så kallat Trade Repository. För att möjliggöra detta måste rapporteringsparten (eller den part som den delegerar rapporteringen till) identifiera parten till ett derivat-avtal med en LEI.

EMIR:s rapporteringsskyldighet startade den 12 februari 2014 för alla motparter till derivat-kontrakt. Att använda en LEI för att unikt identifiera juridiska enheter blev tvingande samma datum, vilket har lett till att detta är en del av normala Know-Your-Customer (KYC)-rutiner för banker som ett ombordstignings-kriterium.

För den intresserade läsaren finns EU-regleringen tillgänglig på alla EU-officiella språk via http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. För en detaljerad specifikation över vilka enheter som regleras av EMIR, se Artikel 2 (Definitioner) paragraferna 7 och 8.