Vad är en LEI kod?

En LEI kod är ett internationellt registreringsnummer, liknande en universell version av ett organisationsnumret i Bolagsverkets register. LEI står för Legal Entity Identifier och identifierar företaget globalt.

Om du handlar med börsnoterade aktier eller utför valutasäkring genom derivat på börsen måste du ha ett globalt LEI-nummer. Du betalar för att upprätta och underhålla LEI koden vilken måste förnyas varje år. LEI koden måste anges till din bank som använder det när de rapporterar finansiella transaktioner.

Vad är en LEI kod

 

Användning av LEI-koden för övervakning av finansiella transaktioner globalt

Sedan januari 2018 kräver EU att företag, föreningar och fonder – alla juridiska personer – ska ha en LEI kod om de köper eller säljer värdepapper eller emitterar aktier och obligationer som är kvalificerade för handel på en reglerad marknad.

Syftet med LEI-systemet är att skapa transparens på finansmarknaderna genom ett globalt referenssystem som tydligt identifierar varje juridisk enhet. Med hjälp av LEI-koden kan tillsynsmyndigheter övervaka finansiella transaktioner globalt, och systemet kan bidra till att avslöja ekonomisk brottslighet, säkra ekonomisk tillväxt och förebygga finansiella kriser​​.

NordLEI är baserat i Sverige och har registrerat snart 170000 LEI koder sedan år 2014.
Det gör oss till den ledande aktören inom LEI i Skandinavien.

KONTAKTA OSS

Hur är en LEI kod uppbyggd?

LEI-koden är en standardiserad 20-teckens kod bestående av siffror och bokstäver. Koden innehåller viktig information som tydligt och entydigt identifierar företaget. Koden består av fyra delar:

  • Tecken 1-4: Identifierar vilken LOU som har utfärdat koden.
  • Tecken 5-18: En specifik kod för den aktuella juridiska enheten.
  • Tecken 19-20: Två kontrollsiffror

Registrera ny LEI

679 SEK/år *
* LEI-registrering, 5 år