Välkommen till NordLEI

Välj NordLEI för LEI-utfärdande i Norden och Baltikum

GLEIF-ackrediterad Registration Agent för GMEI Utility

95641 ansökningar sedan 2014. Registrera här
  • Registrera ett användarkonto för NordLEI-portalen
  • Ansök om LEI-utgivande för en eller flera juridiska personer
  • Betala utifrån utfärdad orderbekräftelse
  • Mottag er utfärdade LEI-kod via e-post inom 2-4 bankdagar

Om NordLEI

NordLEI är den dominerande LEI-tjänsteleverantören i Norden och Baltikum. LEI-koder används som del av finansiella institutioners legala transaktionsrapportering och är en nödvändighet för varje juridisk person som ingår värdepappers- och/eller derivattransaktioner, detta till följd av de finansiella regelverk som introducerats på senare år (t.ex. EMIR och MiFID II/MiFIR). NordLEI tillhandahåller assisterad och direkt ansökan om LEI-utgivande antingen via NordLEIs internetportal eller genom s.k. bulkansökan med hjälp av Excel-filer.

NordLEIs verksamhet sker i samarbete med världens största ackrediterade LOU, the GMEI Utility. NordLEI är vidare den enda tjänsteleverantör i Norden som ackrediterats i en roll som Registration Agent av the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Genom NordLEIs samarbete med the GMEI Utility erbjuds kunder inte bara ett snabbt och robust utfärdande av LEI-kod från världens största LOU, utan också andra mervärden i form av

  • Möjlighet till betalning i valfri nordisk valuta i samband med ansökan om utgivande och framtida årliga underhåll av LEI-kod
  • Lokal kundsupport på de nordiska språken
  • Tillgång till NordLEIs expertis gällande regulatoriska frågor relaterade till legal transaktionsrapportering
  • Kundanpassade processer för massansökan och fakturering

Priset för LEI-utgivande är 117 USD + tillämplig moms. Detta inkluderar LEI-kodens giltighet i 12 månader från utgivandet. Den årliga avgiften för att därefter förlänga en LEI-kods giltighet med ytterligare 12 månader är för närvarande 97 USD + tillämplig moms. I dessa priser ingår LEI-licensavgiften om 17 USD, vilken oavkortat betalas vidare till den globala LEI-stiftelsen (GLEIF). Mer information of NordLEIs priser finns på prissidan.

Det åligger NordLEI genom samarbetet med the GMEI Utilty att följa ISO-standard 17442, samt att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de ramverk som framtagits av the Regulatory Oversight Committee (ROC) för det globala LEI-systemet (GLEIS).

Ansök om LEI

Gå till registreringssidan för mer information om ansökan om LEI-utfärdande.

Läs mer

Massregistrering

Gå till sidan för massregistrering för mer information om hur ansökan för flertalet juridiska personer kan göras simultant.

Läs mer

Assisterad registrering

Gå till sidan för assisterad registrering för mer information om hur ansökan om LEI-utgivande kan göras för tredjepart.

Läs mer