Överför befintlig LEI

GRATIS
 
 

Registrera ny LEI

679 SEK/år *
LEI-expressregistrering: + 400 SEK
* LEI-registrering, 5 år

Förnya LEI

639 SEK/år *
LEI-expressförnyelse: + 400 SEK
* LEI-förnyelse, 5 år
114767 kunder sedan 2014.

Registrera LEI-kod

Sök efter LEI

Om LEI

Vad är en LEI?

LEI är en förkortning för Legal Entity Identifier och består av 20 tecken i form av både bokstäver och siffror och utgör därmed en kod. Alla LEI är offentliga och registrerade i det globala LEI registret, vilket administreras av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Varje LEI är unik för varje juridiska enhet och möjliggör tydlig identifiering av juridiska enheter som ingår i finansiella transaktioner. Varje LEI innehåller information om den juridiska enhetens ägarstruktur. LEI används över hela världen och uppkom för att kunna identifiera juridiska enheter samt skapa en säkrare handel med finansiella instrument.

Vem behöver LEI?

Sedan januari 2018, behöver en juridisk enhet som önskar köpa och sälja aktier samt derivat i EU en LEI. De juridiska enheterna som måste inneha en LEI är deifinerade i ramverket ISO 17442, vilket kort kan kort förklaras som juridiska enheter som ingår i finansiella transaktioner. Fortsättningvis, ISO 17442 fastställer att juridiska enheter som ingår i vissa finansiella transaktioner inte behöver en LEI kan dock inneha en LEI. Detta eftersom aktiemäklare och andra finansiella institut kan ha interna regelverk som kräver att den juridiska enheten innehar en LEI för att kunna använda deras tjänster. Om ni är osäker på om er juridiska enhet behöver en LEI eller inte rekommenderar NordLEI er att kontakta er bank eller finansiella institution.

Varför välja NordLEI?

  • NordLEI är baserat i Sverige och har hjälpt över 100 000 kunder sedan år 2014 vilket gör NordLEI till en ledande aktör inom LEI-systemet.
  • Med säkra processer och dataservrar i Sverige erbjuder NordLEI säker datalagring samt tryggt utfärdande av LEI.
  • Första GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) ackrediterade LOU (Local Operating Unit) i Skandinavien från och med 22 september 2021.
  • Assisterar 8 jurisdiktioner som LOU: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Storbritannien, Irland och Nederländerna. NordLEI erbjuder LEI registreringar i Storbritannien genom UKLEI som LOU.
  • NordLEI är ackrediterat för LEI-koder för fonder i enlighet med ROC Policy on Fund Relationships. Se ytterligare information här.
  • Som registreringsagent assisterar NordLEI resten av världen, i Tyskland och Italien genom EuroLEI.
  • Certifierade i informationssäkerhet enligt ISO 27001.
NordLEI erbjuder verktyg för kundkännedom och onboarding via systerbolaget Nordkyc.