Välkommen till NordLEI, ombud för the GMEI Utility

NordLEI är en LEI-tjänsteleverantör för Norden och Baltikum som underlättar registrering och underhåll av LEI. LEI används till följd av finansbranschens nya regleringar inom EU och internationellt (t.ex. EMIR och MiFID II/MiFIR).

NordLEI underlättar utfärdandet av LEI till kunder i samarbete med den GLEIF-ackrediterade LOU:n, the GMEI Utility (Global Markets Entity Identifier Utility, tidigare kallad CICI Utility). Genom tjänstsamarbetet erbjuds kunder en giltig LEI-registrering via NordLEIs webbportal, och därmed ett snabbt utfärdande av LEI från världens största LOU. Genom att ha en direkt relation med NordLEI får kunderna inte bara snabbt utfärdande av LEI, utan erbjuds också följande förmåner:

  • Betalning i lokal valuta vid LEI-registrering och årligt underhåll
  • Tillgång till NordLEIs expertis i regulatoriska frågor gällande transaktionsrapportering
  • Lokal kundsupport och supportdokument på det lokala språket
  • Anpassad bulkansökan och fakturahantering

Priset för initialt utfärdande av LEI-kod (inklusive ett års dataunderhåll) är 119 USD + tillämplig moms för juridiska personer oavsett jurisdiktion. Det nuvarande priset för 12 månaders underhåll är 99 USD + tillämplig moms. Läs mer om prissättningen på sidan om prissättning.

NordLEI följer, genom GMEI Utility, standarderna i ISO 17442 samt det styrande ramverket för den regulatoriska tillsynskommittén (Regulatory Oversight Committee, ROC) för the Global Legal Entity Identifier System (GLEIS).

Ansök om LEI

Registrera ett konto för att ansöka om LEI.

Massregistrering

Gå till sidan för massregistrering om du vill läsa mer om att registrera flera LEI samtidigt.

Assisterad registrering

Gå till sidan för assisterad registrering om du vill läsa mer om att registrera LEI åt andra.