Överför befintlig LEI

GRATIS
 
 

Registrera ny LEI

679 SEK/år *
LEI-expressregistrering: + 400 SEK
* LEI-registrering, 5 år

Förnya LEI

639 SEK/år *
LEI-expressförnyelse: + 400 SEK
* LEI-förnyelse, 5 år
Störst i Sverige
på LEI koder

LEI utfärdade

nöjda kunder sedan 2014

Nordens största utfärdare av LEI

NordLEI är den ledande utfärdaren av LEI-koder i Danmark, Norge och Sverige.

Prisbelönta LEI-koder

NordLEI utsågs 2023 till den bäst presterande LEI-utfärdaren i Mid-Cap-kategorin av Global Legal Entity Foundation.

Snabbt, effektivt, säkert

Vi utfärdar LEI-koder direkt, utan några mellanhänder. Det innebär snabb, effektiv och säker leverans av din LEI-kod.

Om LEI kod & LEI nummer: Legal Entity Identifier (LEI)

Vad är en LEI kod?

Legal Entity Identifier (LEI) är en global standard för identifiering av juridiska enheter som deltar i finansiella transaktioner. Den 20-tecken långa alfanumeriska koden är unik för varje enhet och erbjuder en transparent och enhetlig metod för att identifiera juridiska strukturer globalt. LEI koder används alltmer inom finansvärlden för att säkerställa öppenhet och minska riskerna för bedrägeri och misstag i finansiella transaktioner.

LEI kod struktur | LEI nummer struktur

Syftet med LEI är att tillhandahålla en klar och konsekvent metod för att identifiera juridiska personer och företag på den globala finansmarknaden. Detta är särskilt viktigt i en alltmer sammanlänkad och globaliserad ekonomi där transaktioner och affärsrelationer ofta sträcker sig över internationella gränser. Genom att använda ett LEI nummer kan företag och finansiella institutioner enkelt och tillförlitligt verifiera identiteten på sina motparter i olika länder, vilket bidrar till att skapa en stabilare och säkrare global marknadsplats.

Läs vår kortfattade summering av LEI kod här.

Historisk bakgrund till LEI-systemet

LEI-systemet inrättades som ett direkt svar på den globala finanskrisen 2008. Krisen uppenbarade behovet av större transparens inom finansmarknaderna för att bättre övervaka och förstå de komplexa nätverken av finansiella transaktioner och relationer. G20-länderna och Financial Stability Board (FSB) spelade en avgörande roll i utvecklingen av detta system. De föreslog att ett globalt, enhetligt system för identifiering av juridiska enheter skulle underlätta insamlingen och analysen av finansiell data. På så sätt skulle framtida finansiella kriser kunna förhindras.

LEI-systemet främjar ökad insyn och ansvarighet på finansmarknaderna genom att säkerställa att varje transaktion kan kopplas till en specifik juridisk enhet. Detta minskar risken för missförstånd och bedrägerier samtidigt som det underlättar regleringsmyndigheters arbete med att övervaka och reglera finansmarknaderna.


GLEIF, GLEIS, och ROC

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) är en central aktör i hanteringen och integriteten av det globala LEI-systemet. GLEIF ansvarar för att övervaka och säkerställa kvaliteten på informationen inom LEI-systemet. Genom att säkerställa att LEI-data är exakta och tillförlitliga, spelar GLEIF en avgörande roll i att främja transparens och effektivitet på den globala finansmarknaden. Organisationen arbetar kontinuerligt för att förbättra och standardisera processerna för utfärdande och hantering av LEI koder. Det är avgörande för att upprätthålla förtroendet och användbarheten av LEI-systemet.

Global LEI System (GLEIS)

Det globala LEI-systemet (GLEIS) är utformat för att förenkla och standardisera identifieringen av juridiska enheter över hela världen. Systemet möjliggör en mer effektiv riskhantering och hjälper till att identifiera och förhindra finansiellt missbruk genom att tillhandahålla en enhetlig och global metod för att identifiera juridiska personer. GLEIS bidrar till att minska komplexiteten och osäkerheten i transaktioner över gränserna genom att erbjuda en tydlig och konsekvent identifieringsmekanism. Detta system är en viktig del av det globala finansiella ekosystemet och stärker den globala finansiella infrastrukturen.

EI Regulatory Oversight Committee (ROC)

LEI Regulatory Oversight Committee (ROC) är ett globalt organ som har till uppgift att övervaka och reglera det globala LEI-systemet. ROC:s roll inkluderar att säkerställa att systemet förvaltas på ett sätt som upprätthåller dess integritet och effektivitet. Genom att ställa krav på standarder och praxis för LEI-utfärdande organisationer, bidrar ROC till att upprätthålla en hög standard av transparens och säkerhet inom finansmarknaderna. ROC:s arbete är avgörande för att LEI-systemet ska fortsätta vara ett effektivt verktyg för identifiering och riskhantering på den globala finansmarknaden.


LEI för svenska företag

Vem behöver en LEI kod?

Inom den svenska och europeiska finansmarknaden är användningen av LEI koder inte bara en standardpraxis utan även ett regleringskrav. Alla juridiska personer - inklusive företag, stiftelser, och vissa typer av föreningar - som deltar i handel med värdepapper måste ha en giltig LEI kod. Dessa krav gäller för alla juridiska personer som handlar med ett brett spektrum av finansiella instrument, inklusive aktier, obligationer, och derivat. Det är viktigt att notera att även om enskilda firmor i Sverige inte alltid behöver en LEI kod så måste de skaffa en om de omsätter mer än 3 miljoner SEK och handlar med derivat.

För olika företagsformer, som aktiebolag och handelsbolag, är kravet på LEI kod klart definierat. Det är även tillämpligt på finansiella institutioner som banker och försäkringsbolag. Detta innebär att om ett företag är involverat i värdepappershandel eller andra finansiella transaktioner är det nödvändigt att skaffa och underhålla en giltig LEI kod. Det gäller oavsett storlek eller omsättning.

Hur påverkar MiFID II och MiFIR användningen av LEI?

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) och MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) är omfattande regelverk inom EU som syftar till att öka transparensen och förbättra funktionen av finansmarknaderna. Sedan dessa regelverk trädde i kraft i januari 2018 har de haft en betydande inverkan på användningen och kraven för LEI koder.

Dessa regelverk kräver att alla juridiska personer som utför transaktioner i finansiella instrument rapporterar dessa transaktioner med en giltig LEI kod. Syftet är att göra det möjligt för tillsynsmyndigheterna att effektivt övervaka och analysera marknadsaktiviteter, samt att identifiera och förhindra marknadsmissbruk.

Konsekvenserna för företag som inte följer dessa direktiv är betydande. Utan ett giltig LEI nummer kan företag nekas genomför finansiella transaktioner. Det kan kan leda till förlorade affärsmöjligheter och juridiska komplikationer. Därför är det avgörande för företag som är aktiva inom EU:s finansmarknader att säkerställa att de innehar en aktiv LEI kod och att den förnyas årligen för att upprätthålla dess giltighet.


Registrera och förnya LEI kod

Steg-för-Steg guide till registrering av LEI

Att skaffa en Legal Entity Identifier (LEI)-kod för ditt företag är en enkel process. Större delen av den nödvändiga informationen för att få LEI koden inhämtas direkt från Bolagsverket. Det grundläggande som krävs från företagets sida är att tillhandahålla bolagets namn eller organisationsnummer samt uppgifter om firmatecknare.


 1. Skapa ett konto och fyll i följande information:

  Det juridiska namnet på enheten eller organisationsnummer och adressen till huvudkontoret. Större delen av informationen kan automatiskt fyllas i med våra data från Bolagsverket.
 2. Validering av enhetsinformation

  NordLEI använder data från Bolagsverket för automatisk verifiering av inskickad information mot deras databas. Du har möjligheten att välja en valideringsperiod på 1, 3, eller 5 år. Under denna valda tidsperiod kommer ditt LEI att förnyas automatiskt.
 3. LEI utfärdas

  Ditt LEI nummer kommer att utfärdas efter fullfölj betalning. Majoriteten av LEI utfärdas och levereras vanligtvis inom en 2-timmarsperiod efter att betalningen har genomförts. Ditt LEI nummer skickas till din e-post adress tillsammans med ett kvitto för redovisning.

Dokumentkrav för registrering av LEI nummer

Inga dokument krävs i de flesta fall eftersom vi får all vår data från Bolagsverket. Om du behöver uppdatera din information vid någon tillfälle så gör du enkelt det i inloggat läge. Alla ändringar är kostnadsfria.


Tidslinje för utfärdande av LEI

NordLEI strävar alltid efter att vara snabbast i branschen när det kommer till verifierng och utfärdande av LEI. De allra flesta LEI koder levereras inom två timmar från betalning.

Efter att du har fått ditt LEI kommer det även att laddas upp till den globala LEI-databasen för allmän åtkomst.

Prislista och fleråriga alternativ

Att skaffa en Legal Entity Identifier (LEI)-kod för ditt företag är en enkel process. Större delen av den nödvändiga informationen för att få LEI koden inhämtas direkt från Bolagsverket. Det grundläggande som krävs från företagets sida är att tillhandahålla bolagets namn eller organisationsnummer samt uppgifter om firmatecknare.

Registreringsavgifter

En sammanställning av avgifterna för att få och förnya en LEI. Inga extra kostnader tillkommer.

LEI kod / år Pris per år (SEK)
LEI-registrering, 1 år 999 SEK/år
LEI-registrering, 3 år 735 SEK/år
LEI-registrering, 5 år 679 SEK/år

Årlig förnyelseavgift

LEI kod förnyelse/ år Pris per år (SEK)
LEI-förnyelse, 1 år 799 SEK/år
LEI-förnyelse, 3 år 665 SEK/år
LEI-förnyelse, 5 år 639 SEK/år

Flerårig prissättning

NordLEI erbjuder en prissättningsstruktur för registrering och förnyelse av LEI (Legal Entity Identifier) där flerårs-LEI är billigare.


Automatiserad förnyelse och hantering

 • Automatiserad Förnyelse:

  För att undvika att din LEI kod blir inaktiv erbjuder vi en en automatisk förnyelsetjänst. Detta innebär att din LEI automatiskt förnyas varje år vilket säkerställer att din kod alltid är aktiv.

 • Uppdatera Företagsinformation:

  Om det sker några ändringar i ditt företags information (som adressändringar eller ändringar i företagsstrukturen), är det viktigt att uppdatera dessa uppgifter i din LEI-profil. Detta kan göras i inloggat läge och samtliga ändringar är kostnadsfria.


Kontroll av LEI kodens giltighet

Hur man kontrollerar giltigheten hos ett LEI nummer

Det är viktigt att din LEI kod är förblir aktiv. Här är några steg för att kontrollera giltigheten av din LEI kod:

 1. Besök vår kontrollportal:

  Använd vår onlineportal för att snabbt och enkelt kontrollera statusen för din LEI kod. Du behöver bara ange din LEI kod i sökfältet för att få aktuell information.

 2. Integration med GLEIF och Bolagsverket:

  Vår system är integrerat med GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) och Bolagsverket. Detta säkerställer att din LEI-informationär uppdaterad och tillförlitlig.

 3. Automatiska påminnelser:

  För att din LEI kod inte ska löpa ut skickar vi ut automatiska automatiska påminnelser när det är dags att förnya din LEI kod. Detta hjälper dig att hålla din LEI kod aktiv och undvika eventuella avbrott i din affärsverksamhet.


En LEI kod är giltig i ett år från utfärdandedatumet. Den måste förnyas årligen för att fortsätta vara giltig.

Ja, du kan välja att registrera din LEI kod för upp till 5 år. Detta säkerställer att din kod förblir aktiv och minskar behovet av årliga förnyelser.

Ja, det är viktigt att hålla dina företagsuppgifter aktuella i LEI-registret.Om dina företagsuppgifter ändras, bör du uppdatera denna information snarast möjligt. Alla uppdateringar är gratis hos NordLEI.

Om du inte förnyar din LEI kod blir den inaktiv. Detta kan leda till problemmed finansiella transaktioner och överensstämmelse med regelverk.

vLEI är en vidareutveckling av LEI som är digital verifieringsbar och har möjligheten att definiera organisatoriska roller. vLEI står för “Verifiable Legal Entity Identifier”. Läs mer om vLEI på https://vlei.se

Läs mer Vanliga frågor & Svar