Välkommen till NordLEI

Välj NordLEI för LEI-utfärdande i Norden

Officiell registreringsagent för GMEI Utility

125504 ansökningar sedan 2014.

Registrera LEI-kod

Överför befintlig LEI

GRATIS
 

Registrera ny LEI

999 SEK
LEI-expressregistrering: 1 399 SEK

Förnya LEI

799 SEK
LEI-expressförnyelse: 1 199 SEK
  • Ansök om LEI-koder för en eller flera juridiska personer
  • Betala din beställning
  • Era LEI-koder meddelas via e-post inom 2-4 bankdagar

Om NordLEI

NordLEI är den dominerande LEI-tjänsteleverantören i Norden. LEI-koder används som del av finansiella institutioners legala transaktionsrapportering och är en nödvändighet för varje juridisk person som ingår värdepappers- och/eller derivattransaktioner, detta till följd av de finansiella regelverk som introducerats på senare år (t.ex. EMIR och MiFID II/MiFIR). NordLEI tillhandahåller såväl direkt som assisterad ansökan om LEI-utgivande antingen via NordLEIs internetportal eller genom s.k. bulk-ansökan med hjälp av Excel-filer.

NordLEIs verksamhet sker i samarbete med världens största ackrediterade LOU, GMEI Utility. NordLEI är en officiell registreringsagent erkänd av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Genom NordLEIs samarbete med GMEI Utility erbjuds kunder inte bara ett snabbt och robust utfärdande av LEI-kod från världens största LOU, utan också andra mervärden i form av:

  • Möjlighet till betalning i valfri nordisk valuta i samband med ansökan om utgivande och framtida årliga underhåll av LEI-kod
  • Lokal kundsupport på de nordiska språken
  • Tillgång till NordLEIs expertis gällande regulatoriska frågor relaterade till legal transaktionsrapportering
  • Kundanpassade processer för bulk-ansökan och fakturering

Det åligger NordLEI genom samarbetet med GMEI Utilty att följa ISO-standard 17442, samt att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de ramverk som framtagits av the Regulatory Oversight Committee (ROC) för det globala LEI-systemet (GLEIS).

NordLEI administrerar även registreringen av Legal Entity Identifier (LEI) i Storbritannien via UKLEI och i Tyskland samt Italien via EuroLEI.

Sök efter LEI

Om LEI

Vad är LEI?

LEI är förkortningen för Legal Entity Identifier och är en kod för att identifiera juridiska personer. Alla LEI koder finns samlade i ett globalt register och registret administreras av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Om LEI-Kod

En LEI är en unik kod för varje juridisk person som identifierar den juridiska personer i olika sammanhang. En LEI-kod består av 20 tecken och ser likadan ut över hela världen. I Europa trädde en lagändring i kraft 2014 som införde LEI-koder. 2018 utökades kravet inom EU på användningen av LEI-koder och i dag behöver alla juridiska personer som handlar med värdepapper ha en LEI-kod.

Legal Entity Identifier (LEI)

Legal Entity Identifier är en kod för att identifiera juridiska personer världen över. Koden infördes för att skapa en säkrare handel med värdepapper genom att alla aktörer kan identifieras. Varje part i en värdepapperstransaktion behöver kunna identifiera sig med en Legal Entity Identifier.

LEI-kod eller LEI-nummer?

Till vardags utrycks ofta en LEI som LEI-kod eller LEI-nummer. Inget av dessa är fel då en LEI består av 20 tecken i form av både bokstäver och siffror och utgör därför en kod. Användandet av LEI-kod eller LEI-nummer skiljer sig mycket mellan länder, där vi i Sverige framförallt hänvisar till LEI-kod medan de i Finland hänvisar mest till LEI-nummer. Dock används både LEI-nummer och LEI-kod i de flesta länder.

Ansök om LEI-kod

Gå till Frågor & Svar för mer information om ansökan om LEI-utfärdande.

Läs mer

Bulk-ansökan

Gå till Övriga tjänster för mer information om hur ansökan för flertalet juridiska personer kan göras simultant.

Läs mer

Assisterad LEI-ansökan

Gå till Övriga tjänster för mer information om hur ansökan om LEI-utgivande kan göras för tredjepart.

Läs mer