Aktieskolan del 1 – köpa aktier

Om aktier är nytt för dig eller om du vill fräscha upp dina kunskaper är denna artikel den perfekta platsen att börja. Vårt mål är att ge dig en stabil grund att bygga din investeringsresa på.

1. Introduktion

Om aktier är nytt för dig eller om du vill fräscha upp dina kunskaper är denna artikel den perfekta platsen att börja. Vårt mål är att ge dig en stabil grund att bygga din investeringsresa på.

Att investera i aktier kan vara ett effektivt sätt att öka din finansiella trygghet över tid på. Det kan dock också vara komplext och förvirrande, särskilt för den ovana investeraren. 

Denna artikel har som syfte att bryta ner komplexiteten och förklara de grundläggande koncepten bakom aktieinvesteringar på ett enkelt och förståeligt sätt. Vi kommer att täcka allt från vad en aktie är och varför man investerar i dem, till hur man värderar en aktie och tar sina första steg mot att bli en fullfjädrad aktieinvesterare.

I denna och kommande artiklar i vår Aktieskolan-serie, kommer vi att ta dig igenom hela processen steg för steg, från de allra grundläggande koncepten till mer avancerade strategier och tekniker. Oavsett var du är på din investeringsresa, hoppas vi att du kommer att hitta något värdefullt här hos oss. Så låt oss börja vår resa in i världen av aktieinvesteringar!

Kom ihåg att alla investeringar innebär en risk och det är viktigt att göra sina egna bedömningar. Överväg att söka professionell rådgivning innan du gör viktiga investeringsbeslut. Marknaden både ger och tar - det finns alltid en risk att du förlorar hela eller delar av ditt investerade kapital. 

2. Vad är aktier?

En aktie representerar ägande i ett företag. När du köper en aktie i ett företag blir du därför en av delägare av det företaget. Storleken på ditt ägande är proportionellt mot antalet aktier du äger jämfört med det totala antalet utestående aktier.

Men vad innebär detta ägande? Jo, det kan inkludera rätten till en del av företagets vinster, rösträtt vid företagsstämmor och möjligheten till kapitaltillväxt genom ökning av aktiens värde. Det är dock viktigt att notera att som aktieägare, särskilt i större företag, kommer din rösträtt ofta att vara mycket begränsad eftersom det krävs en betydande mängd aktier för att ha någon verklig påverkan på företagets beslut.

En annan viktig aspekt av aktier är utdelningar. Utdelningar är en del av företagets vinst som betalas ut till aktieägare, vanligtvis på en kvartals- eller årsbasis. Dock väljer inte alla företag att betala utdelningar, speciellt inte de som är i en tillväxtfas. Dessa företag återinvesterar ofta alla sina eventuella vinster tillbaka i företaget för att finansiera ytterligare expansion.

Nu när vi har förstått vad en aktie är, kan vi börja titta på var och hur aktier handlas - och det är på aktiemarknaden.

3. Vad är en aktiemarknad?

Aktier representerar en ägandeandel i ett bolag. Men var köps och säljs dessa aktier? Det sker på en plats som kallas för en aktiemarknad.

En aktiemarknad, ibland kallad börsmarknad, är en offentlig marknadsplats där aktier handlas. Detta kan vara en fysisk plats, som New York Stock Exchange, eller en elektronisk plattform, som NASDAQ.

I Sverige har vi två börser som är reglerade; OMX Nordic Exchange Stockholm samt NGM Equity. Det finns även inofficiella marknader som First North, NGM Nordic MTF, Spotlight med flera. 

Nasdaq OMX Stockholm kallas även för Stockholmsbörsen och är uppdelad i listor. Dessa är:

 1. Small Cap - Alla bolag med ett börsvärde understigande 150 miljoner euro.
 2. Mid Cap – Alla bolag med ett börsvärde motsvarande 150 miljoner och 1 miljard euro.
 3. Large Cap - Alla bolag med ett börsvärde över 1 miljard euro. 

Det är på Stockholmsbörsen majoriteten av de bolag du förmodligen har hört talas om finns noterade såsom Volvo, AstraZeneca, Nordea, m.fl.

Aktiemarknaden fungerar som en auktion där köpare erbjuder en viss summa pengar för en specifik aktie och säljare ber om ett specifikt pris. När dessa två priser matchar sker en transaktion. Priset på en aktie på marknaden varierar kontinuerligt under handelsdagen baserat på utbud och efterfrågan.

För att köpa eller sälja aktier på aktiemarknaden behöver du ett mäklarkonto. Mäklaren agerar som mellanhand och utför köp- och försäljningsorder på dina vägnar. Exempel på vanliga mäklare i Sverige är Avanza, Nordnet, SEB, Nordea, Swedbank, Länsförsäkringar med flera.  

Det är också viktigt att förstå att aktiemarknaden inte bara är en plats för att köpa och sälja aktier - det är också ett verktyg för företag att samla in kapital. När ett företag säljer aktier för första gången i en process som kallas en ”initial public offering” (IPO) går de pengarna direkt till företaget och används för att finansiera tillväxt och expansion.

4. Varför investera i aktier?

Nu när vi har en förståelse för vad en aktie är och var de handlas så kan vi gå vidare med varför vi väljer att investera i aktier.

 1. Kapitaltillväxt: En av de största anledningarna till att vi investerar i aktier är potentialen för kapitaltillväxt. Om du köper en aktie och priset på aktien stiger kan du sälja aktien för mer än vad du betalade för den. Det vilket skapar en vinst eller en "kapitalvinst". Historiskt sett har aktiemarknaden generellt sett presterat väl över långa tidsperioder, även om det finns perioder av volatilitet och potentiella förluster på kort sikt. 

  Normal avkastning över de senaste 100 åren har legat mellan 8–10% årligen för SP500, de 500 största amerikanska bolagen. Siffrorna är liknande för Stockholmsbörsen. 

 

 1. Utdelning: Många företag betalar ut en del av sina vinster till aktieägare i form av utdelningar. Detta kan ge en stadig inkomstström förutom eventuell kapitaltillväxt. Utdelningar kan vara särskilt attraktiva för pensionärer eller andra som söker regelbundna inkomster från sina investeringar.

 

 1. Diversifiering: Att äga aktier kan också bidra till att diversifiera din totala investeringsportfölj. Diversifiering innebär att sprida dina investeringar över olika typer av tillgångar (som aktier, obligationer, fastigheter, etc.) för att minska riskerna. Aktier tenderar att inte röra sig i takt med andra tillgångsklasser, vilket kan hjälpa till att balansera ut svängningar i din totala portfölj.

 

 1. Ägande: Som vi nämnde tidigare, när du köper en aktie blir du en delägare i det företaget. För vissa investerare, kan detta ägande och möjligheten att ha en röst (även om det är liten) i företagets riktning vara en attraktiv aspekt av aktieägandet.

Trots dessa fördelar är det viktigt att förstå att aktieinvesteringar inte är utan risker. Aktiepriser kan vara volatila och det finns alltid en risk att du kan förlora pengar på dina investeringar, särskilt på kort sikt. 

 

5. Hur börjar man investera i aktier?

 1. Efter att ha lärt oss de grundläggande koncept kring aktier och varför vi väljer att investera i dem är det dags att utforska hur du faktiskt kan börja din resa som aktieinvesterare.

 

 1. Skapa en budget: Innan du kan börja investera behöver du pengar att investera med. Skapa en budget för att se hur mycket pengar du kan avsätta varje månad för investeringar.

 

 1. Öppna ett mäklarkonto: För att köpa och sälja aktier behöver du ett mäklarkonto. Det finns många olika mäklare att välja mellan, både traditionella och online-baserade, så det är viktigt att jämföra avgifter, tjänster och recensioner innan du gör ditt val. De två största i Sverige är Avanza och Nordnet även om de flesta banker även erbjuder aktiemäkleri.

 

 1. Gör alltid en egen analys: Innan du köper en aktie är det viktigt att göra din egen efterforskning & analys. Lita inte på sociala medier eller tidningar utan lär dig om företaget, dess affärsmodell, dess konkurrenssituation och dess finansiella hälsa.

 

 1. Diversifiera din portfölj: Som vi nämnde tidigare kan diversifiering bidra till att minska risken i din portfölj. I stället för att investera alla dina pengar i en enda aktie, bör du sprida dina investeringar över flera olika aktier och kanske även andra typer av investeringar. Det är viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg.

 

 1. Var tålmodig: Aktieinvestering är vanligtvis mest framgångsrikt över långa tidsperioder. Det kan vara frestande att försöka "slå marknaden" genom att köpa och sälja aktier snabbt, men studier visar att detta sällan är en framgångsrik strategi. Försök i stället att tänka på lång sikt och ha tålamod med dina investeringar.

 

 1. Fortsätt lära dig: Investeringsvärlden är ständigt föränderlig, och det bästa sättet att bli och fortsätta vara framgångsrik är att fortsätta lära sig. Fortsätt läsa, fortsätt analysera och fortsätt förbättra dina investeringsfärdigheter.

6. Att förstå risker med aktieinvesteringar

Det är lika viktigt att förstå riskerna med aktieinvesteringar som att förstå fördelarna. Alla former av investeringar medför en viss grad av risk, och aktiemarknaden är inget undantag.

 1. Marknadsrisk: Detta är risken för att hela aktiemarknaden kommer att sjunka, vilket leder till en minskning av värdet på dina aktier. Marknadsrisk kan orsakas av en mängd faktorer, inklusive ekonomiska förändringar, politiska händelser, naturkatastrofer, pandemier, krig och mycket mer.

 

 1. Specifik företagsrisk: Även om marknaden som helhet kanske presterar bra, kan det finnas risker som är unika för det specifika företag du har investerat i. Dessa kan inkludera dålig företagsledning, fallande försäljning, juridiska problem eller andra företagsspecifika frågor.

 

 1. Likviditetsrisk: Detta är risken att du inte kommer att kunna sälja dina aktier när du vill till ett rättvist pris. Vissa aktier kan vara mindre "likvida" än andra, vilket innebär att det kan vara svårt att hitta en köpare när du är vill sälja.

 

 1. Inflationsrisk: Detta är risken att inflationen kommer att erodera värdet av dina investeringsavkastningar över tid. Om inflationstakten är högre än din avkastning på investeringen minskar köpkraften av dina pengar.

 

 1. Valutarisk. Hur olika valutor prissätts på den internationella marknaden är väldigt komplext och det finns risk för att just den valutan dina aktier är prissatta i rör sig kraftigt mot den valutan du använder till vardags. 

För att hantera dessa risker är det viktigt att diversifiera din portfölj, vilket innebär att du sprider dina investeringar över olika aktier och andra tillgångar. Det är också viktigt att ha en långsiktig investeringshorisont och en väldefinierad investeringsstrategi.

Investering i aktier kan vara ett effektivt sätt att bygga en förmögenhet över tid, men det är inte en garanterad väg till rikedom. Det kräver tålamod, analys och en god förståelse för både fördelarna och riskerna. Genom att fortsätta lära dig och följa de grundläggande principerna för goda investeringar, kan du öka dina chanser att nå dina finansiella mål.

7. Att skapa en investeringsplan

Att skapa en noggrann investeringsplan är ett viktigt steg för att nå dina finansiella mål och hantera de risker som är förknippade med aktieinvesteringar. En bra plan kan bidra till att ge struktur och riktning för dina investeringsbeslut och även fungera som ett emotionellt stöd när marknaden inte går som du vill. 

 1. Bestäm dina finansiella mål: Din investeringsplan bör börja med att identifiera dina finansiella mål. Dessa kan variera från att spara till en insats för ett hem, köpa något kul eller bygga ett nödvändigt pensionskapital. Att känna till dina mål kommer att hjälpa dig att bestämma vilken typ av investeringar som är mest lämpliga för dig.

 

 1. Identifiera din tidshorisont: Din tidshorisont är hur länge du förväntar dig att behålla dina investeringar innan du behöver pengarna. Om du sparar för en insats till en bostad du planerar att köpa om fem år, har du en kortare tidshorisont än om du sparar för pensionering som är 30 år bort. Din tidshorisont påverkar hur mycket risk du kan ta.

 

 1. Bedöm din risktolerans: Din risktolerans är din förmåga och vilja att ta risker med dina pengar. Om tanken på att dina investeringar kan minska kraftigt i värde gör att du ligger sömnlös om natten har du förmodligen en lägre risktolerans och bör undvika mer riskfyllda investeringar.

 

 1. Välj dina investeringar: Baserat på dina mål, din tidshorisont och din risktolerans, kan du börja välja vilka typer av investeringar som passar bäst. Detta kan inkludera en blandning av aktier, obligationer, och andra tillgångar.

 

 1. Kontinuerlig övervakning och justering: Efter att du har sjösatt din investeringsplan är det viktigt att regelbundet övervaka och justera den efter behov. Du kanske vill rebalansera din portfölj årligen för att se till att den fortfarande överensstämmer med dina mål och risktolerans eller ta hem delar av vinsterna eller begränsa förlusterna. 

8. Sammanfattning och nästa steg

Låt oss kort sammanfatta vad vi har lärt oss och ge en förhandstitt på vad som komma skall.

 1. Vad är en aktie? En aktie representerar ägande i ett företag. När du köper en aktie blir du en delägare i det företaget vilket ger dig rätt till en andel av dess vinster och ibland rösträtt vid bolagsstämmor.

 

 1. Varför investera i aktier? Investeringar i aktier erbjuder potential för kapitaltillväxt och utdelningar. Dessutom hjälper aktier till att risksprida din investeringsportfölj.

 

 1. Hur börjar man investera i aktier? Investering i aktier börjar med att sätta upp finansiella mål, skapa en budget, öppna ett mäklarkonto, göra din analys, diversifiera din portfölj, vara tålmodig och fortsätta lära sig.

 

 1. Att förstå risker med aktieinvesteringar: Aktieinvesteringar innebär olika typer av risker, inklusive marknadsrisk, specifik företagsrisk, likviditetsrisk, valutarisk och inflationsrisk.

 

 1. Att skapa en investeringsplan: Detta inkluderar att bestämma dina finansiella mål, identifiera din tidshorisont, bedöma din risktolerans, välja dina investeringar och kontinuerligt övervaka och justera din plan.

Nu när vi har lagt grunden för din förståelse av aktier och marknaden är det dags att ta nästa steg i din investeringsutbildning. I Del 2 av Aktieskolan kommer vi att fokusera på olika typer av aktier, hur man analyserar dem, och mer detaljerade strategier för att bygga en framgångsrik aktieportfölj. 

Registrera ny LEI

679 SEK/år *
* LEI-registrering, 5 år