Övriga tjänster

Har du ett stort antal juridiska enheter för vilka du vill ansöka om LEI-utfärdande?

Om så är fallet, istället för att registrera dem en åt gången i NordLEI:s portal så kan du ladda ned bulk-ansökansmallen (Excel) när du är inloggad i NordLEI:s portal. Vi rekommenderar användning av detta för ansökning om fler än 10 LEI-koder åt gången.

Bearbetningen hanteras genom att du skickar den ifyllda mallen via e-post till support@nordlei.org.