Övriga tjänster

Har du ett stort antal juridiska enheter för vilka du vill ansöka om LEI-utfärdande?

Om så är fallet, istället för att registrera dem en åt gången i NordLEI:s portal så kan du ladda ned bulk-ansökansmallen (Excel) när du är inloggad i NordLEI:s portal. Vi rekommenderar användning av detta för ansökning om fler än 10 LEI-koder åt gången.

Bearbetningen hanteras genom att du skickar den ifyllda mallen via e-post till support@nordlei.org.

För alla som söker hjälpmedel för att underlätta andras LEI-registreringsprocess, stödjer NordLEI vad som vanligen kallas för en assisterad registreringsprocess. Tjänsten möjliggör därmed LEI-registrering på uppdrag av tredje part. Sådana omständigheter inkluderar, men är inte begränsade till:

  • Ett moderbolag som ansöker om LEI-koder på uppdrag av sitt dotterbolag
  • Ett fondbolag som ansöker om LEI-koder på uppdrag av sina fonder
  • Ett finansiellt institut som försöker underlätta sina slutklienters LEI-registreringsprocess och därför utföra registreringen på uppdrag av sin kund under en fullmakt
  • Juridik- och bokföringsfirmor som ansöker på uppdrag av sina kunder.

Alla ovanstående situationer kan förenklas ytterligare ur driftssynpunkt genom att använda NordLEI:s tjänst för bulk-ansökan. Via tjänsten tillåts kunderna en enkel uppladdning av flera juridiska enheters uppgifter med hjälp av excel-mallar för samtidig bearbetning och därigenom undvika tidskrävande en-och-en webb-portalregistreringar.

Huvudutmaningen som firmorna stöter på för att behålla sina motparters huvudböcker konsekventa med det globala LEI-systemet, ('GLEIS') uppstår på grund av det faktum att processen för LEI-matchning saknar konsekventa sökparametrar (dvs. innehåller inte unika enhetsidentifierare eller gemensamma nycklar). Till exempel så har många LEI-registreringar accepterats utan företagsregistreringsnummer och namn på juridiska enheter är långt ifrån alltid identiska med offentliga register.

Följaktligen förutsätter matchning av interna registerposter mot GLEIS ett tillvägagångssätt som baseras på posters likhet (i motsats till posters exakthet) och kräver därför kraftfulla 'jämför och para ihop'-algoritmer för att upptäcka specifika poster som motsvarar varandra.

För att underlätta LEI-matchning erbjuder NordLEI sina kunder tillgång till Congruous-programvaran för data-matchning och avstämning.

Läs mer om LEI-SureMatch här: vitt papper (pdf)

För att få en mer detaljerad inblick i tjänsteerbjudandet, vänligen kontakta NordLEI:s försäljningsrepresentanter via support@nordlei.org.