Transferera LEI

Att transferera en existerande LEI-kod från en annan tjänsteleverantör till NordLEI är en enkel och kostnadsfri process. Transfereringen möjliggör att all framtida administration av LEI-koden kan hanteras i NordLEIs webbportal. För att initiera en transferering, vänligen logga in i NordLEI-portalen (användare som ännu inte har ett användarkonto kan enkelt skapa ett sådant under menyval 'REGISTRERA Användarkonto' ovan).