Sök efter LEI

Om du vill söka efter en eller flera juridiska personers LEI enligt registreringen i GLEIS (Global Legal Entities Identifier System) rekommenderar NordLEI den offentligt tillgängliga sökmotorn som erbjuds av GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Det LEI-sökverktyg som utvecklats av GLEIF fungerar i allt väsentligt som en sofistikerad men lättanvänd sökmotor. Sökresultaten visas i webbläsaren eller olika andra format för vidare behandling (Excel, CSV, XML, JSON). Andra användarvänliga funktioner innefattar fördefinierade frågor, jämförelse av resultat för flera LEI samt lagring av komplexa frågor för återkommande sökningar.

GLEIF-sökmotorn kan nås via GLEIFs hemsida.