Prissättning

Priset för LEI-utgivande är 117 USD + tillämplig moms vilket inkluderar LEI-kodens förbetalda giltighet för de första 12 månaderna. Den årliga avgiften för att därefter förlänga en LEI-kods giltighet med ytterligare 12 månader är för närvarande 97 USD + tillämplig moms. I dessa priser ingår LEI-licensavgiften om 17 USD, vilken oavkortat betalas vidare till den globala LEI-stiftelsen (GLEIF). NordLEI erbjuder alternativa betalningsbelopp i EUR, SEK, DKK och NOK, vilka fritt kan användas om registranten föredrar detta.

De alternativa betalningsbeloppen gäller vid omgående betalning, dvs. inom 30 dagar, men kan efter NordLEIs gottfinnande ändras tidigare vid stora ändringar i växelkursen mot USD.

Initial ansökan om utgivande av LEI-kod (inkluderat 12 månaders giltighetsperiod)

117 USD
1 159 SEK
105 EUR
835 DKK
1 059 NOK

Förlängning av existerande LEI-kods giltighet med ytterligare 12 månader

97 USD
959 SEK
87 EUR
689 DKK
879 NOK

De alternativa beloppen kan komma att ändras och uppdaterades senast 2018-10-12