LEI-SureMatch

Nyckelutmaningen för företag som ska hålla sina register över motparter uppdaterade mot GLEIS är att processen för LEI-matchning saknar konsekventa sökparametrar (dvs. den innehåller inte unika ID för juridiska personer eller gemensamma nycklar). Många LEI-registreringar har t.ex. godtagits utan organisationsnummer, och namn på juridiska personer är långt ifrån alltid identiska i olika offentliga register.

Därför förutsätter matchning av interna register med GLEIS en approach som baseras på likheter i poster (till skillnad från exakt överensstämmelse). Detta kräver kraftfulla algoritmer för jämförelse och matchning för att identifiera specifika motsvarande poster.

För att underlätta LEI-matchning erbjuder NordLEI sina kunder tillgång för programvaran Congruous för datamatchning och avstämning.

Läs mer om LEI-SureMatch här: faktablad (pdf)

För att få en mer detaljerad inblick i tjänsten kan ni kontakta NordLEIs säljare på LEI-SureMatch@nordlei.org