Massregistrering

Företräder ni ett stort antal juridiska personer för vilka en LEI-kod önskas? Ni kan i så fall undvika tidskrävande registrering genom att använda NordLEIs bulk-ansökningstjänst. Som inloggad användare i NordLEI-portalen kan ni enkelt ladda ner en excel-mall i vilken ni anger all nödvändig information om de ansökande juridiska personerna. Processen för utfärdande av LEI-koder kommer påbörjas när er ifyllda excel-mall mejlats till support@nordlei.org.