Assisterad registrering

LEI-registrering för tredjeparts räkning

För den som önskar företräda tredjeparts LEI-registrering erbjuder NordLEI också för så kallad 'assisterad registrering'. Förfarandet liknar i allt väsentligt en ordinär ansökan om LEI-utgivande och ger möjlighet för:

  • moderbolag att ansöka om LEI-utgivande för sina dotterbolag
  • fondbolag att ansöka om LEI-utgivande för sina fonder
  • finansiella institutioner att facilitera processen för LEI-ansökan för sina kunders räkning utifrån fullmakt.

Ovanstånde exempel på assisterad registrering kan operationellt förenklas genom användandet av så kallad 'bulk-ansökan'. Genom användandet av bulk-ansökan ges kunder möjlighet att ansöka för flertalet juridiska personer samtidigt genom att ladda upp dessa med hjälp av NordLEIs excel-mallar. Genom förfarandet undviker kunden repetitiv inmatning i NordLEI-portalens registreringsformulär när antalet LEI-ansökningar är omfattande.

För att NordLEI skall kunna acceptera assisterad registrering behöver registranten på begäran kunna förse NordLEI med styrkande dokumentation (fullmakt). NordLEI accepterar sådan styrkande dokumentation som utfärdats av den juridiska personen för vilken ansökan avser på engelska samt på de språk som talas i Norden och Baltikum.

En avgörande aspekt av den assisterade registreringen är att den gör en tydlig distinktion mellan registranten och den juridiska personen för vilken ansökan avser. Därmed kan framtida kommunikation mellan NordLEI och den juridiska personen säkerställas redan vid registreringstillfället där registranten så önskar.