Massregistrering

Vill du registrera ett större antal LEI? I så fall kan du, istället för att registrera dem en åt gången via NordLEI-portalen, ladda ned massregistreringsmallarna (i Excel-format) och riktlinjer för massregistrering när du loggat in på NordLEI-webbportalen. Behandlingen utförs om du skickar den ifyllda mallen med e-post till registrations@nordlei.org.