Assisterad registrering

LEI-registrering å andra juridiska personers vägnar

För alla som vill underlätta LEI-registreringen för andra, stöder NordLEI vad som vanligen kallas en assisterad registrering. Tjänsten tillåter alltså LEI-registrering åt tredje part. Sådana omständigheter innefattar, men är inte begränsade till:

  • Ett moderbolag som ansöker om LEI för sina dotterbolag
  • En fondförvaltare som ansöker om LEI för sina fonder
  • En finansiell institution som vill förenkla sina slutkunders LEI-registrering, och därför utför registreringen åt sina kunder enligt fullmakt.

Alla situationerna ovan kan operativt förenklas ytterligare genom att använda NordLEIs tjänst för massregistrering. Via tjänsten kan kunderna enkelt överföra data för flera juridiska personer med Excel-mallar för samtidig behandling, och undvika tidsödande registreringar en i taget via webbportalen.

För att NordLEI ska kunna acceptera assisterad registrering måste kunderna tillhandahålla all relevant dokumentation till NordLEI (t.ex. underskrivna fullmakter osv.) på begäran. Dessutom ska, i registreringsformulären (och i Excel-mallarna för massregistrering) på NordLEI-webbportalen, registrerande ange om en LEI-registrering är å någon annans vägnar, vilket utgör bekräftelse på efterlevnad av dokumentationskraven. NordLEI accepterar sådan godkännande dokumentation som utfärdats av den part för vilken en LEI-registrering är avsedd, på alla språk som talas på NordLEIs hemmamarknader samt på engelska.

En viktig aspekt av NordLEIs tjänst för assisterad registrering är att den gör åtskillnad mellan den som utför registreringen och den som slutligen blir registrerad, vilket garanterar att framtida kommunikation och orderhantering ställs direkt till den som registrerar (om detta föredras).