Om GLEIS

Vad är GLEIS

Enligt mandatet från G20, ska GLEIS registrera juridiska personer för att tilldela och underhålla LEI globalt. GLEIS har tre nivåer:

Högsta nivån - Regulatorisk tillsynskommitté (Regulatory Oversight Committee, ROC) som består av finansiella regulatoriska myndigheter från hela världen, och som har utformats för att utöva tillsyn över systemet.

Mellannivån - Centrala operationer som genomförs av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), en icke vinstdrivande stiftelse från Schweiz.

Lägsta nivån - Lokala operativa enheter (Local Operating Units, LOU) som är baserade i nationella jurisdiktioner och som utfärdar LEI till juridiska personer. LOU ackrediteras och övervakas av GLEIF.

En LOU:s roll

En pre-LOU är systemets "ansikte" och tar emot LEI-ansökandes begäran om LEI. Pre-LOU utför huvudsakligen två viktiga uppgifter: 1) kontrollera att ansökan är unik för den juridiska personen och att det inte redan finns en LEI, 2) verifiera att den juridiska personens data stämmer med registrerad information där den juridiska personen är registrerad, dvs. i lokala företagsregister och motsvarande (Bolagsverket i Sverige).

Förutom att utfärda nya LEI underhåller pre-LOU också data och utför årliga kontroller (eller vid bolagsrättsliga händelser) av att de juridiska personernas data är giltiga. NordLEI tillåter även att LEI-innehavare överförs till och från NordLEI för underhåll av utfärdade LEI.